Huvudområden

  1. Föreläsningar
    Det finns alltid något att tala om - Ronnie håller föreläsningar för er     
  2. Hypnos
    Finns viljan att förändra så finns bara möjligheter